Cúp, Cờ, Huy Chương

 Cờ trao giải (hàng shop)  Cờ trao giải (hàng shop)
50,000₫
 Cúp Bóng Đá 230 (hàng shop)  Cúp Bóng Đá 230 (hàng shop)
230,000₫
 Huy chương giải (hàng shop)  Huy chương giải (hàng shop)
55,000₫